top of page
  • DartsPL

QUIZ #2 - World Matchplay

Czas na drugi quiz sprawdzający Waszą wiedzę darterską. Tym razem pytania będą dotyczyć turnieju World Maychplay, który zaczyna się dzisiaj! Powodzenia! Kliknij, aby przejść do quizu! Autor - Arkadiusz Salomon

Post: Blog2_Post
bottom of page